Spotkanie z przedstawicielami Litewskiego Klubu Biznesu w Moskwie, w Litewskiej Ambasadzie w Moskwie, 21 lutego 2017

Szef firmy "MAGNUSSON" opowiedział o zmianach 2017 w prawie podatkowym Rosji i Litwy.

PREZENTACJA

1
2
3
4