Odbyło się regularne spotkanie Klubu 12 Kwietnia 2016

Odbyło się regularne spotkanie Klubu. Z prezentacjami wystąpiły firmy: BIZNES-STRATEGIA, JMP Flowers, Merplus.
 
Roman Prokhorov, prezes zarządu stowarzyszenia Innowacje Finansowe, opowiedział o innowacjach finansowych w stosunkach międzypaństwowych.
 
Odbyły się wybory do zarządu. Prezesem Klubu został wybrany Aleksander Janeczek, wice prezes firmy Work Service.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10