Kwiecień - 12 kwietnia

12 kwietnia skończyło się regularne spotkanie Klubu.  Z prezentacjami wystąpiły firmy: BIZNES-STRATEGIA, JMP Flowers, Merplus.

Roman Prokhorovprezes zarządu stowarzyszenia Inwestycje Finansowe, opowiedział o innowacjach finansowychw stosunkach międzypaństwowych.

Odbyły się wybory do zarządu. Prezesem Klubu został wybrany Aleksander Janeczek, wice prezes firmy Work Service.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15