Debata Leszka Balcerowicza i Anatolija Czubajsa

01
02
03
04
05
06
07

FOT. B. CICHOCKI/MSZ