Śniadanie Klubu 4 Marca

W dniu 4 marca 2015 r. w Ambasadzie RP w Moskwie odbyło się śniadanie robocze Polskiego Klubu Biznesu w Moskwie.

Słowo powitalne wygłosiła Ambasador RP w Moskwie Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Zostały przedstawione plany na 2015 r. w zakresie wsparcia polskich przedsiębiorstw aktywnych na rynku rosyjskim:

- Wydział Ekonomiczny. Są zaplanowane wyjazdy do regionów:
• Boryszew, targi w Nowogrodzie - 1 połowa roku,
• Kazan – druga połowa roku
• Oraz istnieje możliwość organizacji spotkań i rozwoju stosunków z regionami według Państwa zainteresowania

- Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP – kalendarz wydarzeń na 1 połowę roku można zobaczyć tutaj.

Zarząd Klubu przedstawił podsumowanie działalności Klubu w 2014 r. i zarysowaniu harmonogramu działalności w najbliższych miesiącach.

Kierownik Firmy AnyMiles Elena Antipowa prezentowała projekt wspólny z firmą LOT – Karta Polski. PREZENTACJA.

 

W śniadaniu udział wzięło 41 przedstawicieli polskich środowisk biznesowych w Moskwie.

1
IMG 9851
IMG 9889
IMG 9902
IMG 9918
IMG 9929
IMG 9930
IMG 9932
IMG 9956
IMG 9975
IMG 9980