Śniadanie Klubu 11 Września 2014

PODSUMOWANIE SPOTKANIA KLUBU

W dniu 11 Września 2014 r. w Ambasadzie RP w Moskwie odbyło się spotkanie członków Polskiego Klubu Biznesu w Rosji oraz zebranie zarządu Klubu.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli:

1.Firma Kesarev Consulting, członek AEB, działa w zakresie Government Relations, prawa państwowego oraz międzynarodowego. Przedstawicieli firmy odpowiedzieli na pytania członków Klubu: jak wygląda mechanizm sankcji ekonomicznych ostatnich miesięcy.

2.Przedstawiciel Wydziału Konsularnego poinformował o zmianach w prawie Rosyjskim, dotyczących obywatelstwa podwójnego. Kontakt bezpośrednio do wydziału Konsularnego - moskwa.amb.konsulat@msz.gov.pl

Na spotkaniu zostały przedstawione i uchwalone następujące kwestie:
1. Wybrano nowego skarbnika Klubu – Rafał Jaskuła (Prezes Zarządu firmy Dako)


2. Następne spotkanie Klubu jest zaplanowane zorganizować razem z LITEWSKIM Klubem Biznesu. Wstępna data – 14 Października (wieczór).

1
10
11
13
17
20
24
311
7
8